Masterplan Kanaleneiland Utrecht

De Utrechtse wijk Kanaleneiland is een buurt met sociale problemen en een negatieve reputatie maar heeft ook een enorme potentie. Het is een dynamisch stadsdeel met een groot aandeel aan jonge allochtone bewoners. De wijk ligt centraal tussen het centrum van Utrecht en de grote stadsuitbreidingen van Leidsche Rijn. Natuurlijk zijn de ruimtelijke tekortkomingen van deze buurt maar een klein onderdeel van de problemen in de wijk. Hoe dan ook, urbane en sociale aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en daarom spelen ook ruimtelijke interventies een belangrijke rol bij een succesvolle transformatie van Kanaleneiland naar een aantrekkelijke wijk.

Opdrachtgever
Prijsvraaginitiatief Europan 10 i.s.m. gemeente Utrecht en Mitros

Ontwikkelingspartner

Locatie
Utrecht

Programma

Status
Ontwerp 2010

Prijsvraaginitiatief

Prijzen
1e prijs Europan 10

Bouwkosten

Na een zorgvuldige analyse van de bestaande situatie zijn we tot de conclusie gekomen dat de specifieke problemen het beste door zorgvuldige interventies binnen de huidige stedenbouwkundige structuur kunnen worden aangepakt in plaats van grootschalige sloop en nieuwbouw. Door behoud van de duidelijke stedenbouwkundige opzet en waar mogelijk ook de portiekgebouwen zelf kan de buurt geleidelijk en op een duurzame manier worden getransformeerd.

Uitgangspunt van het ontwerp is de ontbrekende schakel tussen de gebouwen en hun omgeving. De ingreep bestaat uit een uitbreiding van de bestaande gebouwen aan de weerzijden van de straat met een zone van 4 meter. Deze uitbreidingen (“Extra”) van het bestaande casco (“Ordinary”) leveren niet alleen veelvuldige mogelijkheden voor de reorganisatie van het woongebouwen zelf op maar veranderen ook de openbare ruimte ingrijpend.

In de nieuwe situatie is de openbare ruimte verkleind, helder gedefinieerd en intensiever gebruikt dan in de huidige situatie. De nieuwe grondgebonden woningen hebben een eigen voordeur en verblijfsruimtes aan de straat. Voortuinen of private terrassen vormen de overgang naar het publieke domein toe. Het toepassen van eenrichtingsverkeer en het opnemen van de parkeerplaatsen onder de bomen in het midden van de straat versterkt de kwaliteit van straat, trottoir en voortuinen als

een samenhangende sociale ruimte.
De aan de achterzijde gelegen garagehoven en tuinpaden zijn alleen nog voor bewoners toegankelijk en de groene binnengebieden kunnen worden uitgegeven als private tuinen voor zowel de bewoners op de begane grond als ook op de verdiepingen.

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

In de uitbreiding van de bestaande gebouwen zijn de benodigde liften voor de ontsluiting van de appartementen geïntegreerd. Door het toepassen extra woonoppervlakte maar ook vides en trappen voor maisonnettes, ruime lichte

woonruimtes, serres, loggia’s of galerijen in de nieuwbouwzone kan een grote diversiteit aan woningtypes ontstaan. Een extra bouwlaag maakt ook het bereiken van de privé daktuinen voor de bovengelegen woningen mogelijk.

Ontwerp
Dittmar Bochmann Architecten

Projectteam
Jan Bochmann (projectarchitect), Jan Dittmar, Jose Paixao

Supervisie

Samenwerkende architect

Projectmanagement

Aannemer

Artist impressions
Estudio UCS

Interieurarchitect

Landschapsarchitect

Adviseur constructies

Adviseur bouwtechniek

Adviseur installatietechniek

Adviseur lichttechniek

Adviseur bouwfysica

Adviseur duurzaamheid

Adviseur bouwkosten

Adviseur landschap

Technische uitwerking

Interieurbouwer

Fotografie

Gerelateerde projecten

Masterplan Heesterveld Amsterdam ZO

Masterplan Parkrand Ibbenbüren

Masterplan Polaroidterrein Enschede