Masterplan Heesterveld Amsterdam-Zuidoost

De in de jaren 70 gerealiseerde bouwblokken Heesterveld voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat de problemen van deze huidige bebouwing van structurele aard zijn, wordt in dit ontwerp een nieuw stedenbouwkundig ensemble voor deze locatie voorgesteld. De Bijlmer bestaat tegenwoordig uit een zeer veelzijdig scala van stedelijke sferen die zich op de bebouwingsvelden tussen een grofmazig wegenraster hebben ontwikkeld. Onze prijsvraaginzending bouwt voor op deze kwaliteiten en bepleit een verdere menging van stedelijke functies met heldere randen waardoor duidelijke straatruimtes ontstaan.

Opdrachtgever
Prijsvraaginititief Nederlands Architectuurinstituut i.s.m. Ymere

Ontwikkelingspartner

Locatie
Amsterdam-Zuidoost

Programma

Status
Prijsvraagontwerp 2007

Prijsvraaginitiatief

Prijzen
derde prijs

Bouwkosten

Het ontwerp bestaat uit een complex stedelijk ensemble rondom een groot watervlak. De weidsheid van deze waterhof sluit aan op de schaal van de Bijlmer en biedt een adres met duidelijke identiteit. Tegelijkertijd heeft dit watervlak een belangrijke functie als waterberging.

De nieuwe gebouwen hebben een grote diversiteit aan functies en woningtypes. In de verdere architectonische uitwerking wordt veel aandacht besteed aan de detaillering van de overgang tussen straat, woning en water.

Twee voor de Bijlmer karakteristieke informele fiets- en looproutes doorsnijden het bouwblok en komen uit op een stationsplein bij de metrohalte.

BG

V1

Ontwerp
Dittmar Bochmann Architecten

Projectteam
Jan Bochmann (projectarchitect), Jan Dittmar, Christian Burzer, Immanuel Fäustle, Kasia Lisinska, Anja Steinigen, Luca Zanetti, Ola Zajac

Supervisie

Samenwerkende architect

Projectmanagement

Aannemer

Artist impressions

Interieurarchitect

Landschapsarchitect

Adviseur constructies

Adviseur bouwtechniek

Adviseur installatietechniek

Adviseur lichttechniek

Adviseur bouwfysica

Adviseur duurzaamheid

Adviseur bouwkosten

Adviseur landschap

Technische uitwerking

Interieurbouwer

Fotografie

Gerelateerde projecten

Masterplan Kanaleneiland Utrecht

Masterplan Parkrand Ibbenbüren

Masterplan Polaroidterrein Enschede