Bouw trafohuis brengt stroomversnelling voor project De Os in Centrum Nieuw West

Met de bouw van een 1000 kiloVolt-Ampere transformatorstation is onlangs de realisatie van het project De Os in Amsterdam een eerste stap verder gekomen. De trafo zal straks opgenomen worden in het Stadskantoor dat weer deel uitmaakt van een levendig stedelijk bouwblok. Rondom 54 te behouden seniorenwoningen zijn het Stadskantoor en Stadsloket van Osdorp, winkels, horeca en een drietal woongebouwen samengesmeed tot een nieuwe eenheid. De 95 nieuwe woningen kijken grotendeels uit op een daktuin en groene hof. Het project draagt daarmee bij aan de enorme transformatie die Osdorp op initiatief van MRP Development, Woonzorg Nederland en IC Netherlands hier ondergaat. De uitvoering van de resterende bouwdelen is vanaf medio 2019 gepland.