Archipelbruggen

Om de nieuwe woonwijken van Haarlemmermeer een krachtige ruimtelijke identiteit te geven, zet de gemeente onder leiding van stadsarchitect Fred Kaaij onder meer civiele werken in. Voor de uitbreiding van IJwijk-Zuid heeft Jan Dittmar al in een vroege fase een beeldkwaliteitsplan gemaakt en later de opdracht voor het ontwerp van een drietal bruggen gekregen. De bruggen ontsluiten drie wooneilanden in het midden van de wijk. Ze zijn als krachtige bakens vormgegeven. De klassieke Hollandse waterbouwkundige ingenieurswerken en de bruggen van de Amsterdams school zijn inspiratiebronnen geweest voor de vormgeving. De bruggen hebben een sculpturale kwaliteit gekregen door pijlers, borstweringen en randliggers met metselwerk te omkleden.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Ontwikkelingspartner

Locatie
Haarlemmermeer

Programma
3 bruggen

Status
Ontwerp 2005, Opgeleverd 2008

Prijsvraaginitiatief

Prijzen

Bouwkosten

Door hun lichte kromming lijken de bruggen tussen de oevers te zijn gedrukt. Om dit krachtenspel te verbeelden is voor de gesloten delen van de borstwering gekozen voor verticaal metselwerk dat meeloopt met de boog van de brug. De oervorm van de brug als de horizontale kruising van landwegen en waterwegen is daarbij verrijkt

met de verticale dimensie van de rijzige pijlers. Als tegenwicht tegen het zware en robuuste karakter van het metselwerk worden de pijlers bekroond met ijl vormgegeven verlichtingselementen die de bruggen ook ‘s nachts tot bijzondere bakens maken.

Ontwerp
Dittmar Architecten

Projectteam
Jan Dittmar (projectarchitect), Jan Bochmann, Wojtech Rutkowski , Anja Steinigen, Christof Spriwald, Oleg Weber

Supervisie

Samenwerkende architect

Projectmanagement

Aannemer
Gebr. Beentjes, Warmenhuizen

Artist impressions
Dittmar Architecten

Interieurarchitect

Landschapsarchitect

Adviseur constructies

Adviseur bouwtechniek

Adviseur installatietechniek

Adviseur lichttechniek

Adviseur bouwfysica

Adviseur duurzaamheid

Adviseur bouwkosten

Adviseur landschap

Technische uitwerking

Interieurbouwer

Fotografie
Luuk Kramer

Gerelateerde projecten

Sociale woningbouw Tudorpark Hoofddorp

Opvanghuis Culemborg

Masterplan Jansoniusterrein Haarlemmermeer