Context

Ontwerpen begint bij ons met de vraag hoe het plan de gebruiker dient en tegelijk een betekenisvolle bijdrage aan de omgeving kan bieden.

Onze ontwerpen ontwikkelen we altijd vanuit een zorgvuldige analyse van de locatie en haar geschiedenis. Met de toevoeging spelen we in op die bestaande kwaliteiten en geven de plek een nieuwe impuls. Een vanzelfsprekend samengaan van oud en nieuw vinden we daarbij belangrijker dan het maximale contrast daartussen. Dit geldt evengoed voor een complexe stedelijke vernieuwing als voor het inpassen van een enkel woongebouw in een historische gevelwand.
 
We streven naar heldere ruimtelijke kwaliteiten en levendige openbare ruimtes. Duidelijke verschillen tussen binnen-buiten, voor-achter en boven-beneden dragen daartoe bij.